Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

RUBIKON Centrum je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, využijeme v plné výši. Z darů věnovaných nám prostřednictvím portálu darujme.cz jsou 2% z celkové výše daru strhávány jako náklad na provoz portálu darujme.cz.

Fyzické osoby (včetně OSVČ a zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu za období leden - prosinec daného roku lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně (nejpozději do poloviny února), a to za celý předchozí rok.

Právnické osoby (organizace)
(podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze nově za období leden – prosinec daného roku odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Potvrzení o daru
Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, v případě zájmu o něj nás prosím kontaktujte.