Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Proč se investice do zaměstnávání osob s trestní minulostí vyplácí?

Zaměstnání klienta s trestní minulostí přináší značné úspory – klient se živí vlastní prací, nepobírá dávky, platí daně … a riziko recidivy a návratu do vězení se snižuje.

Věděli jste, že:

 • Česká republika se počtem vězněných osob pohybuje na předních místech v Evropě.
 • Náklady na jednoho vězně v ČR v roce 2014 dosahovaly 1.319,- Kč na den, tj. 481.435,- Kč ročně.
 • Šest z deseti propuštěných vězňů se dopouští dalšího trestného činu a vrací se do vězení. Častou výzkumem prokázanou příčinou je absence zaměstnání.
 • Záznam v Rejstříku trestů je na trhu práce hendikepem: více než 50 % zaměstnavatelů požaduje trestní bezúhonnost, tedy čistý výpis z Rejstříku trestů bez ohledu na typ pozice či závažnost spáchaného trestného činu.
 • Nezaměstnaný člověk pobírající sociální dávky stojí stát ročně statisíce korun.

Příklady, jak může pomoci Váš dar

 • 500,-  
 • Vstupní pohovor s novým klientem: mapování potřeb a potenciálu. ...více 

  • Klient je podrobně informován o nabídce služeb a průběhu spolupráce.
  • Vyškolený odborný pracovník formou individuálního strukturovaného pohovoru zmapuje aktuální sociální a pracovní situaci klienta a doporučí mu nejvhodnější službu.
  • Pracovník zaznamená veškeré zjištěné informace do dotazníku, který dále administrativně zpracovává.
  • Individuální setkání trvá přibližně 1 - 1,5 hodiny, dalších 30 minut pak zanesení údajů do databáze a ostatní administrativní úkony.
 • 1.000,-  
 • Základní orientace klienta ve vyhledávání pracovních příležitostí a zpracování životopisu. ...více 

  • Pracovní poradce detailně zmapuje klientovu pracovní historii, zanalyzuje jeho kompetence pro vyhledávání pracovních příležitostí a formou odborného vedení a koučingu klienta podpoří v jeho rozvoji.
  • Jde přibližně o dvě hodinová individuální setkání klienta s odborným pracovním poradcem.
  • Klient:
   • má profesionálně zpracovaný životopis;
   • zná vhodné možnosti svého profesního směřování;
   • orientuje se v pracovních nabídkách internetových pracovních portálů;
   • rozumí „řeči inzerátů“ a umí na ně samostatně reagovat.
 • 1.000,-  
 • Zmapování dluhů a analýza možností řešení zadluženosti. ...více 

  • Dluhový poradce detailně zmapuje klientovu finanční situaci, zanalyzuje jeho kompetence v oblasti finanční gramotnosti a možnosti řešení zadluženosti; poskytne klientovi základní informace o exekučním řízení.
  • Jde přibližně o dvě až čtyři hodinová setkání klienta s odborným dluhovým poradcem.
  • Klient:
   • má zpracovaný přehled závazků – zmapovanou výši a fáze vymáhání u každého závazku;
   • umí komunikovat s věřiteli;
   • chápe právní rámec exekucí a formy jejich průběhu.
 • 1.000,-  
 • Řešení dluhové situace klienta a finanční
  plánování. ...více 

  • Dluhový poradce formou expertního poradenství vede klienta k posílení jeho finanční gramotnosti, schopnosti plánovat a řešit finanční situaci.
  • Za podpory právníka je klient provázen případným exekučním či insolvenčním řízením.
  • Jde přibližně o dvě až čtyři hodinová setkání s odborným dluhovým poradcem a právníkem specializovaným na oblast dluhů a insolvence.
  • Klient:
   • dovede vést svůj osobní rozpočet a efektivně plánovat své finance;
   • v oprávněných případech jsou hájena jeho práva v rámci nalézacích a exekučních řízení;
   • má schválené oddlužení podle Insolvenčního zákona, pokud je tato forma řešení zadluženosti pro něj vhodná.
 • 5.000,-  
 • Posílení pracovních dovedností 10 klientů formou skupinového Motivačního programu Získej zaměstnání. (500 Kč za každého z účastníků) ...více 

  • Jde o pětihodinový vzdělávací kurz využívající k nácviku dovedností klientů skupinové dynamiky, vedený dvěma odbornými pracovníky RUBIKON Centra, realizovaný v měsíčních intervalech v prostorech naší organizace.
  • Strukturu a obsah kurzu jsme převzali od Dr. Kaspara Kellenbergera a Thomase Besta ze švýcarské probační služby.
  • Klient:
   • umí vytvořit strukturovaný životopis;
   • získá základní orientaci v pracovněprávních vztazích;
   • je obeznámen s riziky ilegální práce;
   • dovede při pracovním pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem vhodně otevřít téma své trestní minulosti;
   • zná své kompetence a ví, na jaké pracovní pozici by chtěl pracovat;
   • získává cennou zpětnou vazbu jak od lektorů, tak bezprostředně od ostatních účastníků kurzu;
   • ví, jak se připravit na přijímací pohovor, co jej na pohovoru může čekat a jak se co nejlépe prezentovat.
 • 15.000,-  
 • Pohovory nanečisto pro skupinu 10 klientů – nácvik přijímacího pohovoru se zástupci firemního sektoru: (1.500 Kč na každého účastníka) ...více 

  • Pohovory nanečisto jsou simulované pracovní pohovory, při nichž si uchazeči Pracovní agentury RUBIKON mohou cvičně vyzkoušet a zažít, jak takový přijímací pohovor se zaměstnavatelem vypadá. Pro uchazeče jsou k dispozici zkušení personalisté z komerčních firem, od kterých také dostávají velmi cennou bezprostřední zpětnou vazbu.
  • Pohovory nanečisto se konají buď v prostorách RUBIKON Centra, nebo u některé z komerčních společností, což umocní reálnost podmínek při skutečném výběrovém řízení.
  • Klient:
   • absolvuje 5 – 7 simulovaných individuálních pohovorů se zástupci komerčních firem, příp. dalších potenciálních zaměstnavatelů;
   • rozvine a upevní svoji schopnost prezentace při výběrovém řízení;
   • znovu získá ztracenou důvěru ve své schopnosti a dovednosti a zjistí, že potenciálnímu zaměstnavateli má co nabídnout;
   • vyzkouší si v praxi jak hovořit se zaměstnavateli o své trestní minulosti;
   • obdrží bezprostřední ústní a následně rovněž detailní písemnou zpětnou vazbu, která mu je užitečná při skutečných výběrových řízeních.
  • Zaměstnavatel – účastník Pohovorů nanečisto
   • získává cennou zkušenost, která nezřídka vede k zahrnutí osob s trestní minulostí do běžného náboru v jeho domovské firmě.
  • Náklady zahrnují celkovou koordinaci vč. následného vyhodnocení celé akce s ohledem na potenciál pro další spolupráci se zúčastněnými zaměstnavateli. Součástí je také navazující práce pracovních poradců s klienty na jejich zpětných vazbách, které při Pohovorech nanečisto získali.
 • 30.000,-  
 • Umístění klienta na trh práce a podpora v pracovní adaptaci. ...více 

  • Každý třetí klient Pracovní agentury RUBIKON získá zaměstnání, poté co úspěšně absolvuje prověřovací a kompetenčně rozvojový proces v průměrné délce trvání 101 dní.
  • 77 % našich zaměstnaných klientů setrvává v novém místě i po skončení zkušební doby.
  • Klient:
   • absolvoval vstupní pohovor a komplexní individuální pracovní poradenství, díky kterému:
    • má profesionálně zpracovaný životopis;
    • zná vhodné možnosti svého profesního směřování, orientuje se v pracovních nabídkách internetových pracovních portálů;
    • rozumí „řeči inzerátů“ a umí na ně samostatně reagovat;
    • absolvoval některou z portfolia doplňkových aktivit (Motivační program Získej zaměstnání, Pohovory nanečisto, pracovní či bilanční diagnostiku, vyzkoušel prostředí modifikovaného Assessment Centra anebo úspěšně prošel rekvalifikací);
    • je připraven na kontakt se zaměstnavatelem a odpovědné plnění pracovních povinností.
  • Zaměstnavatel obdrží písemné hodnocení profilu kandidáta včetně referencí.
  • Klient i jeho nový zaměstnavatel využívají v prvních měsících po nástupu do zaměstnání asistenci pracovního poradce, který jim poskytuje podporu v období adaptace zaměstnaného klienta.

JAK MŮŽE POMOCI VÁŠ DAR VE FORMÁTU PDF