Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Historie

Sdružení s původním názvem Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo založeno v květnu roku 1994 studenty a přednášejícími katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s cílem podpořit nové alternativní formy řešení trestných činů. Později bylo přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ. Od 4. června 2012 nese sdružení nový název RUBIKON Centrum, který lépe vystihuje povahu a šíři poskytovaných služeb.

V letech 1999 až 2000 RUBIKON Centrum realizovalo pilotní projekt - Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty PMS ČR ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Ministerstva spravedlnosti ČR. Navržený vzdělávací systém se ukázal jako efektivní a byl převzat do koncepce vzdělávání PMS ČR.

RUBIKON Centrum se výraznou měrou podílelo na vytváření podmínek pro vybudování Probační a mediační služby České republiky (PMS ČR), a to jak prací na zákoně o PMS ČR, tak i v oblasti vytváření systému a obsahu vzdělávání úředníků a asistentů PMS ČR jako nové profesní skupiny resortu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Úspěchy sdružení

RUBIKON Centrum je držitelem ceny "International Community Justice Awards", kterou obdrželo na mezinárodní konferenci Probation 2000 v Londýně 27. ledna 2000 z rukou Její královské Výsosti princezny Anny.

V roce 2009 RUBIKON Centrum obdrželo na Justičním fóru v Bruselu zvláštní ocenění v prestižní soutěži inovativních projektů v oblasti trestní justice Křišťálové váhy spravedlnosti (Crystal Scales of Justice Award).

V roce 2013 se RUBIKON Centrum stalo držitelem 1. místa Národní ceny kariérového poradenství, každoročně pořádaného Centrem Euroguidance.

V minulosti bylo RUBIKON Centrum členem CEP - The European Organisation for Probation (Evropské organizace pro probaci). Místopředsedkyně SPJ působila v letech 2002 - 2004 ve výkonném výboru této organizace a v letech 2005 - 2007 vykonávala funkci viceprezidentky CEP. SPJ bylo do roku 2007 členem Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice).


Přes 20 let pomáháte s námi

RUBIKON Centrum slaví 21. rok své existence. Za tu dobu jsme poskytli služby 20 000 klientů.