Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Lidé v nadačním fondu

Činnost Nadačního fondu RUBIKON řídí tříčlenná správní rada, jejímiž členy jsou:

Správní rada řídí činnost nadačního fondu, odpovídá za nakládání s majetkem nadačního fondu a zastupuje nadační fond navenek.

Kontrolním orgánem Nadačního fondu RUBIKON je Tomáš Rohrbacher.