Již 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Renata Hovorková DiS.
pracovní poradkyně/manažerka komunikace se zaměstnavateli
hovorkova@rubikoncentrum.cz

Absolventka Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické v Praze, obor sociální pedagog. Při studiu pracovala jako dobrovolník v Programu Pět P – HESTIA, o.s. pro děti a mládež. Pracovní zkušenosti 5ti let v oblasti specialistky obchodu pro VIP zákazníky, 5ti let v oblasti HR na pozicích personalistky náboru zaměstnanců a konzultantky personální agentury. V RUBIKON Centru působí od ledna 2013 jako pracovní poradkyně a dále manažerka komunikace se zaměstnavateli v rámci Pracovní agentury Rubikon. Absolvovala řadu kurzů týkajících se přímé práce s klienty, obchodních dovedností, dluhové problematiky, koučinku a školení náboru a výběru zaměstnanců. V roce 2015 absolvovala lektorský kurz probačního programu PUNKT, v roce 2016 akreditovaný výcvik kompletní krizové intervence.Mgr. Tomáš Cipra
pracovní poradce a manažer pobočky Příbram
cipra@rubikoncentrum.cz

Absolvent Univerzity J. A. Komenského, obor Andragogika. Do RUBIKON Centra nastoupil v červnu 2013 na pozici odborný asistent služeb a projektu. Během působení v RC lektoroval Motivační program Získej zaměstnání a vedl úvodní konzultace s klienty. Jako člen týmu Programů k zvýšení efektivity alternativních trestů se podílel na realizaci probačního programu PUNKT rodina a Romského mentoringu. Od června 2016 má na starosti pobočku a aktivity RC v Příbrami.


Milan Roháč
pracovní poradce a manažer pro pobočky Cheb a Chodov
lektor Motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání)
lektor programu pro mladistvé PUNKT

rohac@rubikoncentrum.cz

Absolvent gymnázia. V roce 2006 byl u zrodu Učebních programů pro mladistvé, které lektoroval. Od roku 2008 lektoruje programy ZZ a od roku 2010 pracuje jako mentor. Od listopadu 2011 působí na pozici pracovního poradce Pracovní agentury RUBIKON pro Karlovarský kraj.


Bc. Petra Třešňáková
pracovní poradce a manažer pobočky Karlovy Vary
tresnakova@rubikoncentrum.cz

Absolventka Západočeské univerzity v Plzni, obor Podniková ekonomika a management. Své dlouholeté zkušenosti z oblasti prodeje, obchodu, služeb a personalistiky nyní uplatňuje v RUBIKON Centru na pozici pracovní poradkyně a manažer pobočky v Karlových Varech.


Zuzana Baturná
pracovní poradce a manažer pobočky Ostrava
baturna@rubikoncentrum.cz

Do organizace RUBIKON Centrum nastoupila po dvouletém působení v pozici lokálního konzultanta Agentury pro sociální začleňování v Ostravě, kde měla na starost oblast zaměstnanosti. Dříve pracovala jako poradce pro začínající podnikatele a projektový manažer na VŠB-TUO nebo jako obchodní referentka Teva Pharmaceuticals s.r.o. Propojuje ekonomické vzdělání se sociálními tématy a problematikou sociálního vyloučení, ať už v minulosti v projektu Člověka v tísni – Pojďte do školky nebo v nastavování spolupráce městských firem při zaměstnávání znevýhodněných osob v Ostravě v rámci ASZ.