Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany

Doba realizace: 
11. 8. 2015 – 30. 6. 2016


Místo realizace: 
Praha(dopad na celou ČR) a Švýcarsko (kanton Curych)


Účel a cíle projektu:
 • zajistit předání know how, mimo jiné zprostředkovat hodnoty pro sociální, ekonomickou, environmentální i  lokální oblast
 • postupně zavést ve Švýcarsku osvědčené metody fungování programu pracovní integrace v ČR rozšíření možností pracovního uplatnění pro sociálně znevýhodněné osoby
 • zprostředkovat a šířit myšlenku fungování sekundárního trhu práce jako nástroje pro smysluplné zapojení lidí, kteří pobírají sociální dávky a zatím nedosáhnou na uplatnění se na primárním trhu práce
Cílové skupiny:
sociálně znevýhodněné osoby:
 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby vykonávající alternativní trest
 • osoby s kriminální minulostí
Hlavní aktivity a výstupy:
Výstupem projektu bude získání konkrétních návodů k postupu a realizaci programu pracovní integrace v ČR a jejich postupné zavedení do nového českého programu pracovní integrace. 


Aktivity, které budou během realizace projektu realizovány:
 • Proškolení manažera programu pracovní integrace v oblasti fungování švýcarského programu pracovní integrace,
 • Devítičlenná delegace do kantonu Curych, za cílem získaní vhledu do švýcarského systému a forem podpory zaměstnávání znevýhodněných občanů, jak je tento systém uplatňován v praxi (formou programů pracovní integrace apod.).
 • Zpracování manuálu pro fungování programu pracovní integrace: interní procesy, interní předpisy, obchodní model, marketing aj..
 • Seminář a workshop za cílem seznámení se švýcarským systémem a příklady dobré praxe.
 • Vznik webových stránek propagující švýcarské know-how vytvořené dle švýcarského modelu.
Realizátor projektu: 
RUBIKON Centrum


Partneři: 
VEBO (VereinzurEntwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa) – Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (Švýcarsko)


Donátor: 
Projekt je spolufinancován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce


Kontaktní osoba: 
Kateřina Mikuláštíková


ZPĚT