Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Prostupnost na trh práce v Příbrami

Doba realizace projektu:
1. 9. 2016 – 31. 8. 2019


Místo realizace:
Příbram


Donor:


Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Cíl projektu:
Cílem projektu je poskytnout základní poradenství 170 osobám z CS a min. 80 z nich vybavit kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Cílů bude dosaženo  pomocí komplexní podpory zaměřené na faktory trestní minulostí a sociálního vyloučení cílové skupiny projektu, a to prostřednictvím komplexní podpory zaměřené na faktory sociálního vyloučení a trestní minulosti. 


Cílová skupina:
Osoby sociálně vyloučené či osoby sociálním vyloučením ohrožené se zaměřením na nezaměstnané osoby s trestní minulostí. 


Klíčové aktivity:
1. Výběr a aktivizace cílové skupiny
2. Motivační program práce a dluhy
3. Příprava na zaměstnání
4. Pracovní ochutnávky
5. Pracovní ochutnávky
6. Poradenství pro předcházení a řešení finanční nestability


Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156 


Realizátor:
RUBIKON Centrum, z. s. 


Kontaktní osoba: Tomáš Cipra


ZPĚT