Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Pracovat a splácet dluhy se vyplatí!Doba realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017

Místo realizace: Česká republika

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit a zavést do praxe finančního a dluhového poradenství interaktivní metodu práce zaměřenou na zvýšení motivace ke splácení závazků a zapojení na legální trh práce pro osoby, které stojí na hranici mezi dávkovým systémem či nelegálním zaměstnáním a běžným pracovním trhem. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou budou osoby s trestní minulostí (především po VTOS), které díky nízké kvalifikaci a trestní minulosti mohou aspirovat pouze na hůře placené pracovní pozice a je nutné podpořit jejich informovanost a motivaci o dlouhodobých profitech oproti závislosti na systému sociálních dávek nebo práci na nelegálním trhu práce. 

Do projektu bude zahrnuto 30 osob přímou formou 2-8 měs.  spolupráce v rámci dluhového a finančního poradenství.Dalším efektem projektu bude proškolení dluhových poradců RUBIKON Centra ve využívání nového interaktivního nástroje a jeho rozšíření do praxe programů pro řešení zadluženosti RUBIKON Centra, kterými každoročně projde cca 200 osob vhodných pro využití tohoto nástroje.

Hlavní aktivity

  • Vytvoření interaktivního nástroje – příručky pro životní situace a jejich změnu
  • Individuální finanční a dluhové poradenství s využitím nového nástroje
  •  Finální verze příručky a proškolení dalších poradců

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s. 

Donor: ČSOB Nadačního programu vzdělání – Finanční gramotnost 

Kontaktní osoba: Kateřina JirovaZPĚT