Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

RUBIKON Centrum 2021


 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 

Místo realizace: Praha

 

Donor:

 


 

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvinutí kapacity RUBIKON Centra v klíčových oblastech řízení a činnosti organizace s cílem dosažení finanční udržitelnosti poskytovaných služeb. Projekt svými aktivitami reaguje na potřeby organizace identifikované v rámci procesního auditu, v oblasti strategického plánování, fundraisingu, marketingu a PR, lidských zdrojů a kvality služeb. Skrze expertní know-how projekt podpoří 10 zaměstnanců RUBIKON Centra (+ 7 dalších v rámci bagatelní podpory).

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvinout kapacity RUBIKON Centra v klíčových oblastech řízení a činnosti organizace s cílem dosažení finanční udržitelnosti poskytovaných služeb.

 

Cílová skupina:

Zaměstnanci RUBIKON Centra na třech úrovních řízení:

  • Top management
  • Střední management
  • Specialisté, zejména dluhoví a pracovní poradci

 Klíčové aktivity:

  1. Strategie organizace, poslání
  2. Financování, fundraising 1: získání zahraničního know-how v oblasti fundraisingu
  3. Financování, fundraising 2: fundraisingový plán
  4. Lidské zdroje: nastavení HR procesů reflektující nový strategický plán
  5. Marketing a PR 1: marketingová a PR strategie
  6. Marketing a PR 2: získání zahraničního know-how v oblasti marketingu
  7. Kvalita služeb/produktů: systém měřitelnosti poskytovaných služeb a využití potenciálu systému sociálních služeb

Registrační číslo projektu:

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002000

 

Realizátor:

RUBIKON Centrum, z. s. 

 

Kontaktní osoba:

Anita Beganyová

ZPĚT