Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Práce s pachateli v Praze

Doba realizace:

01-12/2017 Místo realizace:

PrahaCíle projektu:

Cílem projektu je prevence recidivy u min. 120 osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy. Jedná se o resocializační program, který se zaměřuje na integraci CS v těchto dílčích cílech:

1. Podpora stabilizace a nabídka účasti v projektu u 120 osob z CS a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb.

2. Získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce u 50 osob z CS.

3. Řešení zadluženosti u 50 osob z CS.
Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby s trestní minulostí:

a)       po výkonu trestu odnětí svobody,

b)       osob vykonávající alternativní trest,

c)       další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.
Hlavní aktivity:

1. Podpora stabilizace

Klientům budou poskytnuty informace o nabízených službách a pravidlech zapojení v projektu, zmapovány potřeby klienta a ověření motivace k pracovnímu uplatnění a k řešení dluhové situace, sestaven plánu zapojení klienta do aktivit projektu – dojednání schůzky k pracovnímu nebo dluhovému poradci, podpořen při orientaci v řešení klíčových situací s cílem sociální stabilizace: bydlení, úřady, systém dávek. Ve vhodných případech získají informace k využití dalších zdrojů pomoci v oblastech, které projekt přímo nezajišťuje (ubytování, systém dávek a další soc. služby na základě potřeb klienta) vč. zprostředkování kontaktu na relevantní organizace, soc. kurátory apod.2. Pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání a spolupráce se zaměstnavateli

Pracovní poradce poskytuje cílové skupině PORADENSTVÍ, které se týká:

- posilování motivace klienta najít pracovní uplatnění

- zmapování pracovních zkušeností a předpokladů pro pracovní uplatnění (profesní a osobnostní profil)

- zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, ve vhodných případech doporučení jejich dalšího rozvoje v rámci  profesního vzdělávání

- identifikace vhodného směru pracovního uplatnění

- podpora kompetencí vyhledávání pracovních nabídek, podpora k získání zaměstnání na volném trhu práce

- podpora při zpracování CV, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem a přijímací pohovor,

- řešení specifických otázek trestní minulosti klientů ve vztahu k jednání se zaměstnavatelem (záznam v rejstříku trestů, pobyt ve vězení, reflexe)

- klienti, kteří si osvojí výše uvedené kompetence a v rámci delší dobré spolupráce (opakované schůzky, vlastní aktivita, spolehlivost apod.) prokážou dostatečnou motivaci, přejdou do fáze zprostředkování.Pracovní poradce ZPROSTŘEDKUJE zaměstnání klientům u spolupracujících zaměstnavatelů, pokud je klient doporučen pracovním poradcem na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, zpracovává pracovní poradce písemné hodnocení/doporučení, které se zasílá zaměstnavateli společně se CV.          
  3. Dluhové poradenství - řešení zadluženosti a oddlužení

Obsahem dluhového poradenství je motivace k řešení závazků, mapování dluhů a sestavení soupisu závazků, finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu splácení, práva spotřebitele. S klienty je řešena rizikovost a nárůst dluhů, komunikace s věřiteli a asistence při kontaktu s věřitelem. Probíráno je i téma postupu dluhu v čase a fáze vymáhání, exekuční a soudní řízení-práva a povinnosti klienta, příprava na oddlužení v rámci insolvenčního zákona.Výstupy projektu:

Celkem 120 osob zapojených do projektu, z nichž 50 si zvýší kompetence k uplatnění na trhu práce, 25 osob najde pracovní uplatnění. 50 osob z cílové skupiny bude zapojeno do řešení své situace v oblasti zadluženosti. Úspěšnost realizovaných zakázek dluhového poradenství bude 60 %.Realizátor projektu:

RUBIKON CentrumDonátor:

Magistrát hl. m. Prahy


 

Kontaktní osoba:

Zuzana NovákováZPĚT