Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Ukončené projekty

Seznam úspěšně ukončených projektů:

Projekty realizované v letech 1994 - 2000:

 • projekt "Mimosoudní vyjednávání - narovnání"
 • projekt "Soudní pomoc"
 • projekt "Probační služba - projekt modelových pracovišť Probační a mediační služby ČR"
 • mezinárodní konference "Možnosti uplatnění sociální práce v trestní justici", kterou Sdružení uspořádalo pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Institutem pro další vzdělávání soudců a státních zástupců MS ČR a Sdružením německé probační služby.
 • mezinárodní seminář "K vybraným otázkám novel trestních kodexů"
 • odborný seminář "Narovnání mezi poškozeným a obviněným"
 • týdenní mezinárodní seminář "Sociální práce v trestní justici", kterého se zúčastnili přední zahraniční odborníci ze sedmi zemí
 • německo-rakouský seminář "Mediace v trestní justici", na jehož realizaci se SPJ spolupodílelo
 • vydání dvou sborníků přednášek z výše uvedených seminářů ve spolupráci se Sdružením německé probační služby
 • vydání překladu publikace amerických autorů L. Riskina, M. Keatinga a T. Arnolda pod názvem "Mediace aneb jak řešit konflikty" ve spolupráci s Českým centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů - FACIA
 • vydání Příručky pro probaci a mediaci

Projekty úspěšně ukončené k červnu roku 2008 jsou v přehledu i s popisem také ZDE.

ZPĚT