Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Akreditované kurzy pro odborníky

Řešení zadluženosti a rozvoje finanční gramotnosti Komunikační dovednosti v klientské, lektorské a manažerské praxi Odborné služby na klíč

Vzdělávací kurzy v oblasti řešení předluženosti a rozvoje finanční gramotnosti

Cílem vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku předluženosti a rozvoj finanční gramotnosti je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro efektivní řešení finanční situace osob, které se ocitly v dluhové pasti. Kurz se věnuje jak finančním, tak právním otázkám předluženosti a nabízí i řadu preventivních opatření a praktických rad.

Akreditované kurzy pro odbornou veřejnost:


Řešení finanční situace zadlužených osob - úvod do problematiky

  • jednodenní kurz je úvodem do dluhové problematiky a poradenství klientům
  • více o kurzu a reference zde.

Řešení finanční situace předlužených osob v praxi II.

  • dvoudenní kurz pro ty, co již mají základní zkušenosti s dluhovým poradenstvím, jeho účastníci získají další praktické tipy pro profesionální pomoc
  • více o kurzu a reference zde.

Řešení finanční situace předlužených osob v teorii i praxi

  • dvoudenní kurz určený pracovníkům, kteří se ve své praxi s problematikou zadlužení denně setkávají a potřebují si utřídit znalosti a procvičit praktické dovednosti při práci s klienty
  • více o kurzu a reference zde.

Akreditované kurzy řešení finanční situace předlužených osob doposud absolvovalo od roku 2010 celkem 599 účastníků, celkový index spokojenosti, zpracovaný na základě výstupů z hodnotících dotazníků účastníků, je 97%.

RUBIKON Centrum disponuje kvalitním a zkušeným týmem expertů a lektorů, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě a systematicky věnuje. Všichni členové týmu mají rozsáhlé odborné zkušenosti jak s realizací projektů, zaměřených na dluhovou problematiku, či prací s cílovou skupinou (osoby s kriminální minulostí či ve výkonu trestu a odborní pracovníci). Dále mají bohaté lektorské zkušenosti a dovednosti, které jsou v rámci interního vzdělávání RUBIKON Centra systematicky rozvíjeny. Lektorský tým má interdisciplinární složení, zastoupeni v něm jsou odborníci z oboru sociální práce, práva a ekonomie.

Podrobnosti k akreditaci kurzů naleznete zde.

V případě zájmu o více informací o kurzech řešení finanční situace předlužených osob nás kontaktujte