Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Bc. Kateřina Jirová
- vedoucí programů k řešení zadluženosti
- dluhová poradkyně
- senior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: několikaletá intenzivní lektorská praxe v oblasti rozvoje finanční gramotnosti a dluhové problematiky. Je jednou z autorek tvořící obsahovou náplň kurzů RUBIKON Centra v této oblasti.

Konzultantské zkušenosti v oblastech: dluhové poradenství, individuální a skupinové supervize, práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.

Odborné vzdělání a kompetence: absolventka ETF UK v Praze, obor sociální práce. Působí v RUBIKON Centru jako vedoucí pro programy k řešení zadluženosti a své znalosti a zkušenosti pro vedení odborných kurzů čerpá a rozšiřuje při přímé poradenské práci s klienty

Reference: V RUBIKON Centru na pozici dluhové poradkyně a posléze vedoucí programů pro řešení zadluženosti poskytuje dluhové poradenství klientům a vede tým dluhových poradců včetně koncepčního odborného zakotvení a metodiky vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Během svého působení využila své předchozí zkušenosti v oblasti sociální práce se sociálně vyloučenými osobami, které ve většině případů řeší finanční krizi ve spojení s dlouhodobou nezaměstnaností. Poradenství poskytuje v rámci dluhové poradny RUBIKON Centra v Praze, dále mobilní formou na střediscích Probační a mediační služby ČR a ve věznicích.


Mgr. Šárka Bartošová 
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
- junior lektor akreditovaných kurzů „Řešení finanční situace
finanční situace předlužených osob" a „Řešení finanční situace
předlužených osob v praxi“
- právník RUBIKON Centra

Lektorské zkušenosti: v rámci RUBIKON Centra působí jak lektorka kurzů zaměřených na změny v dluhové problematice související s novým občanským zákoníkem.

Konzultantské zkušenosti v oblastech:právní a dluhové poradenství

Odborné vzdělání a kompetence: Absolventka Právnické fakulty UK s praxí v advokacii i státní správě. V současné době pracuje v RUBIKON Centru jako právnička a dluhová poradkyně. Díky svým zkušenostem z předchozí praxe, především z advokacie spoluvytváří metodiku dluhového poradenství v RUBIKON Centru. Pro oblast vzdělávání připravuje odbornou náplň seminářů týkajících se novelizace právní úpravy. V dluhové poradně RUBIKON Centra působí celkem více než dva roky a díky tomu může dobře kombinovat svou právní odbornost s praktickými znalostmi z případů zadlužených klientů.


Mgr. Pavla Aschermannová
- právník
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
-senior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: V rámci RUBIKON Centra působí jako lektorka kurzů finanční gramotnosti a řešení zadluženosti: intenzivní 4letá lektorská praxe.

Konzultantské zkušenosti v oblastech:právní a dluhové poradenství

Odborné vzdělání a kompetence: Absolvent oboru právo na PF UK. V současné době pracuje jako právník a dluhová poradkyně v Praze a v rámci mobilních poraden ve věznicích. Specializuje se na insolvenční právo. Je koordinátor projektu Cesta-bezúročné půjčky klientům.

Reference: Během svého celkem více jak čtyřletého působení v RUBIKON Centru Mgr. Pavla Aschermannová poskytuje dluhové poradenství a právní rady zadluženým klientům a dalším dluhovým poradkyním. Poradenství bylo poskytováno v rámci dluhové poradny RUBIKON Centra v Praze, dále mobilní formou na střediscích Probační a mediační služby ČR a ve věznicích. Mgr. Pavla Aschermannová jako dluhová poradkyně a právnička stála u zrodu metodiky vzdělávání ve finanční gramotnosti a řešení zadluženosti. Během svého působení je aktivní v oblasti inovativních programů pro tuto cílovou skupinu.


Ing. Bc. Květa Krčmářová 
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
- senior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: intenzivní lektorská praxe v oblasti rozvoje finanční gramotnosti a dluhové problematiky

Konzultantské zkušenosti v oblastech: dluhové poradenství

Odborné vzdělání a kompetence:  absolventka VŠE Praha, obor mezinárodní politika a diplomacie a UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. Působí v RUBIKON Centru jako dluhová poradkyně a své znalosti a zkušenosti pro vedení odborných kurzů čerpá a rozšiřuje při přímé poradenské práci s klienty. 

Reference: Od roku 2009 vede v RUBIKON Centru samostatně poradenství s klienty. Během svého působení je hlavní poradenskou osobou pro pobočku RUBIKON Centra v Ústí nad Labem, kde ročně poradenstvím projde více než 250 osob. Poradenství je poskytováno v rámci dluhové poradny RUBIKON Centra v Ústí nad Labem, dále mobilní formou na střediscích Probační a mediační služby ČR a ve věznicích.


Klára Městková, DiS.
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
- junior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: 2006 – 2007 Lektorování a vytváření obsahové náplně kurzů „Zásady efektivního učení“ pro studenty 4 ročníku pedagogického gymnázia Evropská. 2011 Lektorování a vytváření obsahové náplně kurzu „Prací k integraci“ pro Sdružení pro integraci a migraci o.s. Lektorování kurzů finanční gramotnosti pro osoby ve VTOS, půlroční lektorská praxe.

Konzultantské zkušenosti v oblastech:dluhové poradenství, pracovní poradenství a rehabilitace, sociální poradenství pro migranty

Odborné vzdělání a kompetence:  absolventka VŠE Praha, obor mezinárodní politika a diplomacie a UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. Působí v RUBIKON Centru jako dluhová poradkyně a své znalosti a zkušenosti pro vedení odborných kurzů čerpá a rozšiřuje při přímé poradenské práci s klienty. 

Reference: Absolventka Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické v Praze, obor sociální pedagog. V letech 2010 a 2011 pracovala jako sociální pracovnice pro Sdružení pro integraci a migraci, o.s., které poskytuje sociální a právní poradenství cizincům žijícím na území ČR. V RUBIKON Centru pracuje od srpna 2013 jako dluhová poradkyně a v rámci mobilních poraden ve věznicích.


Bc. Jana Ludvíková, DiS.
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
- junior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: V rámci RUBIKON Centra působí jako junior lektorka kurzů finanční gramotnosti a řešení zadluženosti v rámci otevřených kurzů a kurzů pro klienty ve VTOS.

Konzultantské zkušenosti v oblastech:dluhové poradenství, burzovní makléř

Odborné vzdělání a kompetence:  absolventka VŠE Praha, obor mezinárodní politika a diplomacie a UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. Působí v RUBIKON Centru jako dluhová poradkyně a své znalosti a zkušenosti pro vedení odborných kurzů čerpá a rozšiřuje při přímé poradenské práci s klienty. 

Reference: Absolventka SVŠES, oboru managament organizací. Zkušenosti v komerčním sektoru-burza a bankovnictví. Od r. 2013 pracuje jako dluhová poradkyně v RUBIKON Centru.


Bc. Monika Bauerová
- dluhová poradkyně RUBIKON Centrum
- junior lektor akreditovaných kurzů k řešení
finanční situace předlužených osob

Lektorské zkušenosti: 2013 – dosud RUBIKON Centrum - Junior lektorka kurzů finanční gramotnosti a kurzů řešení finanční situace předlužených klientů v rámci otevřených kurzů a kurzů pro klienty ve VTOS. 2010 – 2013 Tvorba preventivních seminářů, spolu-realizace a lektorování programů primární a sekundární prevence v rámci komunitního plánování města Semily. 2011 – 2012 Mentorka a lektorka českého jazyka, pro španělského dobrovolníka, nezisková organizace YMCA, Ústí nad Labem. 2010 – 2011 Link Language School – lektorka španělského jazyka

Konzultantské zkušenosti v oblastech:dluhové poradenství

Odborné vzdělání a kompetence:  absolventka VŠE Praha, obor mezinárodní politika a diplomacie a UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. Působí v RUBIKON Centru jako dluhová poradkyně a své znalosti a zkušenosti pro vedení odborných kurzů čerpá a rozšiřuje při přímé poradenské práci s klienty. 

Reference: Absolventka bakalářského studia Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální pedagogika. V současné době je studentkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Vychovatelství speciálně pedagogické instituce. Praktické zkušenosti získala nejen v rámci studia, ale také jako dobrovolnice v mnoha institucích. S RUBIKON Centrem začala spolupracovat jako mentorka v roce 2012, od listopadu 2013 působí jako dluhová poradkyně pro Ústecký kraj