Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?
Řešení zadluženosti a rozvoje finanční gramotnosti Komunikační dovednosti v klientské, lektorské a manažerské praxi Odborné služby na klíč

Rekvalifikační kurz: Asistent/ka, sekretář/ka

(kód: 62-008-M)

Číslo akreditace: MSMT-36296/2015-1/867
Místo konání: Korunní 101/880, 130 00 Praha 3


Popis kurzu:

Kurz je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a je akreditovaný MŠMT. Absolvent tak získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Obsah kurzu:

 • Vedení administrativy
  • Práce s PC (MS OFFICE, Internet)
  • Pracovní porada (příprava, průběh, zpracování zápisu)
  • Firemní korespondence (náležitosti písemností, zpracování příchozí pošty, elektronická komunikace, datové schránky)
  • Vybavení sekretariátu (kancelářské vybavení a potřeby, drobné finanční operace)
 • Uplatňování firemních procesů
  • Proškolení BOZP a PO
  • Principy a řízení organizace (organizační řády, náplně práce, firemní kultura)
 • Komunikační dovednosti
  • Telefonování
  • Znalosti českého jazyka - pravopis
  • Duševní hygiena
 • Zásady společenského chování a vystupování
  • Pravidla společenského kontaktu
  • Sebeprezentace
  • Pravidla stolování - příprava občerstvení
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
  • Pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
  • Spisová služba
  • Skartační řízení, zákon o archivaci
  • Zákon o ochraně osobních údajů

Poznámka:

Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu.
Kurz je možné hradit z prostředků Úřadu práce.


Cena:

11 000 Kč (osvobozeno od DPH)

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály.