Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?
Řešení zadluženosti a rozvoje finanční gramotnosti Komunikační dovednosti v klientské, lektorské a manažerské praxi Odborné služby na klíč

Komunikační dovednosti v klientské, lektorské a manažerské praxi

Rubikon centrum - vzděláváníCílem kurzů zaměřených na tzv. „měkké“ dovednosti je rozvinout a posílit kompetence účastníků nezbytné pro efektivní komunikaci v různých profesních a odborných rolích – od sociálního pracovníka pravidelně komunikujícího s klienty přes prezentujícího (lektora) až po manažera/vedoucího týmu. V komunikační rovině všichni máme úspěch ve svých rukou. Přesto, že komunikujeme neustále, uvědomujeme si, že jsou specifické situace, kdy to zdaleka není lehké.


Pracovní poradenství pro klienty se záznamem v rejstříku trestů

ucelený soubor poznatků o poradenské práci pro lidi s trestní minulostí

Více informací


Prezentační a lektorské dovednosti I.

jak efektivně pracovat se skupinou

Více informací


Lektorské dovednosti II.

jak zvládat obtížné situace v lektorské praxi

Více informací


Komunikační dovednosti v práci s klientem

jak úspěšně pracovat s klientem

Více informací


Práce se sociálně vyloučenými klienty

jak účinně komunikovat a jednat s klientem

Více informací


Manažerské dovednosti

jak vést a motivovat tým

Více informací